Lillehammer Linux User Group

Er ikke lenger en aktiv LUG

Lillehammer Linux User Group

LiLUG er ikke lenger en aktiv LUG.

Lillehammer Linux User Group har hatt markant lite aktivitet de siste årene. Med grunnlag i dette, har vi valgt å lukke ned nettsiden, avslutte mail-listen, samt legge organisasjonen selv i dvale.

Dersom du i samarbeid med en gruppe aktive Linux-brukere ønsker å få startet opp igjen aktiviteten, legger vi her tilgjengelig det materiellet som tidigere var publisert på denne nettsiden. Dette er gjort som arkiver over nettsidens kildekode, database-dumper, samt arkivet fra mailinglisten.

Ved ny aktivitet i organisasjonen, vil det være svært aktuelt å få oppdatert opplysninger i Brønnøysundsregistered. Kontakt gjerne Jon Langseth (jon . langseth AT gmail . com) for videre informasjon om dette.

Merk at organisasjonen er ikke å regne som oppløst, kun som satt i dvale.